Klacht aanmelden

Het is onze intentie om een uitstekende service te bieden aan alle verzekerden. We erkennen echter dat er gevallen kunnen zijn waarin je het gevoel hebt dat dit niet het geval is. Als je ontevreden bent over een aspect van de service die je ontvangt, neem dan in eerste instantie contact op met:

Complaints Management Function
IDA Insurance Limited
DAN Building, Level 1
Sir Ugo Mifsud Street
Ta’ Xbiex
XBX 1431
Malta

Of stuur een e-mail ter attentie van de Managing Director naar: info@idassure.eu
Als je nog steeds ontevreden bent, kun je hulp zoeken bij

Office of the Arbiter for Financial Services
1st Floor
St. Calcedonius Square
Floriana
FRN 1530
Malta

Meer informatie is te vinden op: https://financialarbiter.org.mt
e kunt ook hulp inroepen bij de Consumenten Klachten Authoriteit van het land waar je woont. Meer informatie vind je hier.
Het bestaan van deze klachtenprocedure doet geen afbreuk aan het recht op juridische stappen die je mogelijk wil ondernemen tegen IDA Insurance Limited (de Verzekeraar).

Klachtenprocedure

Je klacht wordt uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag bevestigd en binnen vijftien (15) werkdagen wordt een definitief, schriftelijk antwoord gegeven. Als er binnen vijftien (15) werkdagen geen definitief antwoord is gegeven, zullen wij je informeren over de oorzaak van de vertraging en aangeven wanneer het onderzoek waarschijnlijk wordt afgerond.