Een claim indienen

Als er omstandigheden zijn die aanleiding kunnen geven tot een claim onder deze polis, moet de Verzekerde (of zijn/haar wettelijke of persoonlijke vertegenwoordigers) met betrekking tot elke claim zo snel mogelijk contact opnemen met ons claimkantoor op:

IDA Insurance Limited – Claims Department
DAN Building, Level 1
Sir Ugo Mifsud Street,
Ta ‘Xbiex,
XBX 1431
Malta
Telefoon: +356 2016 1600
E-mail: claims@idassure.eu

 1. Geef details over dergelijke omstandigheden en vraag een claimformulier aan om ervoor te zorgen dat je DAN-lidmaatschapsnummer of het verzekeringspolisnummer dat in het polisblad wordt vermeld, wordt vermeld wanneer je contact opneemt met de claimbehandelaar
 2. Vul het schadeformulier in en stuur het terug, samen met alle door ons gevraagde documentatie. Alle claims moeten worden gestaafd door kwitanties, taxaties, medische, politie- of andere rapporten indien van toepassing en gevraagd door de Verzekeraar. De Verzekeraar kan de claim pas in behandeling nemen als alle gevraagde documentatie is verstrekt. Houd er rekening mee dat in bepaalde omstandigheden meer onmiddellijke actie vereist is om ervoor te zorgen dat je claim niet wordt geschaad.

Met betrekking tot Medische Kosten Claims moet de Verzekeraar via zijn 24/7 Alarmcentrale op de hoogte worden gebracht:

 1. uiterlijk 14 dagen na de datum van de gebeurtenis, of het eerste optreden van doorgaande gebeurtenissen of, voor gebeurtenissen die zich voordoen tijdens een Reis, binnen 14 dagen na datum van terugkeer. Als je een ‘Travel No-Limits’-uitbreiding van je polis hebt, moet je ons binnen 14 dagen na de gebeurtenis of het eerste voorval op de hoogte stellen van een claim.
 2. Melding van Claims voor Medische Kosten Declaraties moeten worden ingediend bij de verzekeraar VOORAFGAAND aan:
  a. De verzekerde wordt opgenomen als patiënt in een ziekenhuis, kliniek of verpleeghuis; b. b. Er eventuele repatriërings- en/of evacuatieregelingen worden getroffen;
  b. Er eventuele repatriërings- en/of evacuatieregelingen worden getroffen;
  c. Begraven, cremeren of vervoeren van het lichaam van de Verzekerde;
  d. Eventuele ziekenhuisoverplaatsingen of kosten voor terugkeer naar huis;
  e. Eventuele andere kosten die worden gemaakt.