Short Term dive protection

Het programma is ontworpen voor zowel duikcentra als reisbureaus die hun klanten willen voorzien van DAN Verzekeringsplannen.
Hoe werkt het?
Je meldt je gratis aan en biedt DAN Europe duikdekking aan je klanten aan, voor een periode van slechts 1 dag. Bekijk de veel gestelde vragen voor meer informatie.

Wat voor soort bedrijf leid je?

Het Short Term Dive Protection programma is beschikbaar in jouw land!
Bekijk welk type ongevallenverzekering je je klanten kunt aanbieden.

Wat wordt gedekt

Dekkingslimieten

Medische evacuatie in geval van duikongeval/letsel

naar de dichtstbijzijnde geschikte faciliteit (inclusief verdachte DCO-gevallen)

Dekkingslimieten: Totale kosten voor iedere duiknoodsituatie die medische evacuatie vereist

Spoedeisende medische hulp

Spoedeisende hulp van DCO en aan duiken gerelateerde letsels, inclusief Hyperbare Therapie en Ziekenhuisopname (inclusief eerste medische spoedeisende beoordeling bij duiken en Hyperbare Druktest in geval van verdachte DCO)

Dekkingslimieten: Tot € 30,000.00

Gespecialiseerde medische behandeling

Noodzakelijk na een duikongeval (vroege postacute zorg, incl. revalidatie en posttraumatische stressbehandeling) – tot 30 dagen na datum van het incident en altijd in het land waar het duikongeval is ontstaan.

Dekkingslimieten: Tot € 1,500.00

Kosten Opsporing en Redding

Uitsluitend als gevolg van een duikactiviteit incl. grotduiken

Dekkingslimieten: Tot € 10,000.00

Overlijden

in geval van een aan duiken gerelateerd ongeval

Dekkingslimieten: Tot € 6,000.00

Blijvende invaliditeit

In geval van een aan duiken gerelateerd ongeval

Dekkingslimieten: Tot € 6,000.00

Extra Hotel- en Reiskosten

in geval van verstoring van reisplannen als gevolg van een voor vergoeding in aanmerking komend duikongeval

Dekkingslimieten: Tot € 2,000.00

Wettelijke aansprakelijkheid incl. juridische bijstand

Dekkingslimieten: Tot € 150,000.00

Het Short Term Dive Protection programma is beschikbaar in jouw land!
Bekijk welk type ongevallenverzekering je je klanten kunt aanbieden.

Wat wordt gedekt

Dekkingslimieten

Medische evacuatie in geval van duikongeval/letsel

naar de dichtstbijzijnde geschikte faciliteit (inclusief verdachte DCO-gevallen)

Dekkingslimieten: Totale kosten voor iedere duiknoodsituatie die medische evacuatie vereist

Spoedeisende medische hulp

Spoedeisende hulp van DCO en aan duiken gerelateerde letsels, inclusief Hyperbare Therapie en Ziekenhuisopname (inclusief eerste medische spoedeisende beoordeling bij duiken en Hyperbare Druktest in geval van verdachte DCO)

Dekkingslimieten: Tot € 30,000.00

Gespecialiseerde medische behandeling

Noodzakelijk na een duikongeval (vroege postacute zorg, incl. revalidatie en posttraumatische stressbehandeling) – tot 30 dagen na datum van het incident en altijd in het land waar het duikongeval is ontstaan.

Dekkingslimieten: Tot € 1,500.00

Kosten Opsporing en Redding

Uitsluitend als gevolg van een duikactiviteit incl. grotduiken

Dekkingslimieten: Tot € 10,000.00

Blijvende invaliditeit

In geval van een aan duiken gerelateerd ongeval

Dekkingslimieten: Tot € 5,000.00

Extra Hotel- en Reiskosten

in geval van verstoring van reisplannen als gevolg van een voor vergoeding in aanmerking komend duikongeval

Dekkingslimieten: Tot € 1,000.00

Terugkeren naar Hotel/Resort

Na medische evacuatie en ziekenhuisopname als gevolg van een duikongeval

Dekkingslimieten: Tot € 1,000.00

Het Short Term Dive Protection programma is beschikbaar in jouw land!
Bekijk welk type ongevallenverzekering je je klanten kunt aanbieden.

Wat wordt gedekt

Dekkingslimieten

Medische evacuatie in geval van duikongeval/letsel

naar de dichtstbijzijnde geschikte faciliteit (inclusief verdachte DCO-gevallen)

Dekkingslimieten: Totale kosten voor iedere duiknoodsituatie die medische evacuatie vereist

Spoedeisende medische hulp

Spoedeisende hulp van DCO en aan duiken gerelateerde letsels, inclusief Hyperbare Therapie en Ziekenhuisopname (inclusief eerste medische spoedeisende beoordeling bij duiken en Hyperbare Druktest in geval van verdachte DCO)

Dekkingslimieten: Tot € 30,000.00

Gespecialiseerde medische behandeling

Noodzakelijk na een duikongeval (vroege postacute zorg, incl. revalidatie en posttraumatische stressbehandeling) – tot 30 dagen na datum van het incident en altijd in het land waar het duikongeval is ontstaan.

Dekkingslimieten: Tot € 1,500.00

Kosten Opsporing en Redding

Uitsluitend als gevolg van een duikactiviteit incl. grotduiken

Dekkingslimieten: Tot € 10,000.00

Blijvende invaliditeit

in geval van een aan duiken gerelateerd ongeval

Dekkingslimieten: Tot € 5,000.00

Extra Hotel- en Reiskosten

in geval van verstoring van reisplannen als gevolg van een voor vergoeding in aanmerking komend duikongeval

Dekkingslimieten: Tot € 1,000.00

Terugkeren naar Hotel/Resort

Na medische evacuatie en ziekenhuisopname als gevolg van een duikongeval

Dekkingslimieten: Tot € 1,000.00

Het Short Term Dive Protection programma is beschikbaar in jouw land!
Bekijk welk type ongevallenverzekering je je klanten kunt aanbieden.

Wat wordt gedekt

Dekkingslimieten

Spoedeisende Medische Hulp

Alarmcentrale en beheer van medische noodgevallen 24/7

Dekkingslimieten: Inbegrepen

Spoedeisende medische hulp

Spoedeisende hulp van DCO en aan duiken gerelateerde letsels, inclusief Hyperbare Therapie en Ziekenhuisopname (inclusief eerste medische spoedeisende beoordeling bij duiken en Hyperbare Druktest in geval van verdachte DCO)

Dekkingslimieten: Tot € 50,000.00

Medische evacuatie

Uitsluitend na een duikongeval/verwonding. Naar de dichtstbijzijnde geschikte faciliteit (inclusief verdachte DCO-gevallen)

Dekkingslimieten: Tot € 50,000.00

Gespecialiseerde medische behandeling

Noodzakelijk na een duikongeval (vroege postacute zorg, incl. revalidatie en posttraumatische stressbehandeling) – tot 30 dagen na datum van het incident en altijd in het land waar het duikongeval is ontstaan

Dekkingslimieten: Tot € 1,500.00

Kosten Opsporing en Redding

Uitsluitend als gevolg van een duikactiviteit incl. grotduiken

Dekkingslimieten: Tot € 10,000.00

Extra Hotel- en Reiskosten

in geval van verstoring van reisplannen als gevolg van een voor vergoeding in aanmerking komend duikongeval

Dekkingslimieten: Tot € 1,000.00

Terugkeren naar Hotel/Resort

Na medische evacuatie en ziekenhuisopname als gevolg van een duikongeval

Dekkingslimieten: Tot € 1,000.00

Medische repatriëring

van de herstellende duiker terug naar zijn/haar land van residentie en na medische evacuatie en ziekenhuisopname als gevolg van een duikongeval

Dekkingslimieten: Tot € 50,000.00

Repatriëring van de overledene

In geval van een aan duiken gerelateerd ongeval

Dekkingslimieten: Tot € 50,000.00

Maximale dekkingslimiet per enkele gebeurtenis

Dekkingslimieten: € 50,000.00

Het Short Term Dive Protection programma is beschikbaar in jouw land!
Bekijk welk type ongevallenverzekering je je klanten kunt aanbieden.

Wat wordt gedekt

Dekkingslimieten

Medische evacuatie in geval van duikongeval/letsel

naar de dichtstbijzijnde geschikte faciliteit (inclusief verdachte DCO-gevallen)

Dekkingslimieten: Totale kosten voor iedere duiknoodsituatie die medische evacuatie vereist

Spoedeisende medische hulp

Spoedeisende hulp van DCO en aan duiken gerelateerde letsels, inclusief Hyperbare Therapie en Ziekenhuisopname (inclusief eerste medische spoedeisende beoordeling bij duiken en Hyperbare Druktest in geval van verdachte DCO)

Dekkingslimieten: Tot $ 30,000.00

Gespecialiseerde medische behandeling

Noodzakelijk na een duikongeval (vroege postacute zorg, incl. revalidatie en posttraumatische stressbehandeling) – tot 30 dagen na datum van het incident en altijd in het land waar het duikongeval is ontstaan.

Dekkingslimieten: Tot $ 1,500.00

Kosten Opsporing en Redding

Uitsluitend als gevolg van een duikactiviteit incl. grotduiken

Dekkingslimieten: Tot $ 10,000.00

Blijvende invaliditeit

In geval van een aan duiken gerelateerd ongeval

Dekkingslimieten: Tot $ 6,000.00

Extra Hotel- en Reiskosten

in geval van verstoring van de reisplannen als gevolg van een voor vergoeding in aanmerking komend duikongeval Verzekerde & 1 Reispartner

Dekkingslimieten: Tot $ 1,000.00

Terugkeren naar Hotel/Resort

Na medische evacuatie en ziekenhuisopname als gevolg van een duikongeval

Dekkingslimieten: Tot $ 1,000.00

Het Short Term Dive Protection programma is beschikbaar in jouw land!
Bekijk welk type ongevallenverzekering je je klanten kunt aanbieden.

Wat wordt gedekt

Dekkingslimieten

Spoedeisende Medische Hulp

Alarmcentrale en beheer van medische noodgevallen 24/7

Dekkingslimieten: Inbegrepen

Medische noodevacuatie

Uitsluitend na snorkelongevallen/verwondingen, naar de dichtstbijzijnde geschikte faciliteit

Dekkingslimieten: Tot $ 3,000.00

Spoedeisende medische hulp

Spoedeisende hulp bij aan snorkelen gerelateerde letsels, waaronder ziekenhuisopname.

Dekkingslimieten: Tot $ 20,000.00

Kosten Opsporing en Redding

Uitsluitend als gevolg van een snorkelactiviteit (exclusief snorkelen in de grot)

Dekkingslimieten: Tot $ 12,000.00

Extra Hotel- en Reiskosten

In geval van verstoring van reisplannen als gevolg van een voor vergoeding in aanmerking komend snorkelongeval

Dekkingslimieten: Tot $ 1,000.00

Terugkeren naar Hotel/Resort

Na medische evacuatie en ziekenhuisopname als gevolg van een snorkelongeval

Dekkingslimieten: Tot $ 1,000.00

Het Short Term Dive Protection programma is beschikbaar in jouw land!
Bekijk welk type ongevallenverzekering je je klanten kunt aanbieden.

Wat wordt gedekt

Dekkingslimieten

Medische evacuatie in geval van duikongeval/letsel

naar de dichtstbijzijnde geschikte faciliteit (inclusief verdachte DCO-gevallen)

Dekkingslimieten: Totale kosten voor iedere duiknoodsituatie die medische evacuatie vereist

Spoedeisende medische hulp

Spoedeisende hulp bij watersportgerelateerde letsels, inclusief ziekenhuisopname (inclusief eerste spoedeisende medische beoordeling)

Dekkingslimieten: Tot $ 15,000.00

Gespecialiseerde medische behandeling

Gespecialiseerde medische behandeling – Noodzakelijk na een watersportincident (vroege postacute zorg, incl. revalidatie en posttraumatische stressbehandeling) – tot 30 dagen na de datum van het incident. Ook geldig in het land van verblijf van de begunstigde.

Dekkingslimieten: Tot $ 1,500.00

Kosten Opsporing en Redding

Uitsluitend als gevolg van een watersportactiviteit

Dekkingslimieten: Tot $ 5,000.00

Blijvende invaliditeit

In geval van een watersportongeval

Dekkingslimieten: Tot $ 2,500.00

Extra Hotel- en Reiskosten

Extra Hotel- en Reiskosten – In geval van verstoring van de reisplannen als gevolg van een voor vergoeding in aanmerking komend watersportongeval Verzekerde en Reispartner

Dekkingslimieten: Tot $ 1,000.00

Terugkeren naar Hotel/Resort

Na medische evacuatie en ziekenhuisopname als gevolg van een watersportongeval

Dekkingslimieten: Tot $ 1,000.00

Maximale uitkering

iedere gebeurtenis of verzekerde

Dekkingslimieten: Tot $ 15,000.00

Het duikcentrum of de duikschool die zich inschrijft voor het Short Term Dive Protection-programma is verzekerd via een groepsverzekering van IDA Insurance Limited.

IDA Insurance Limited is een dochteronderneming van DAN Europe Group.

IDA Insurance Limited is bevoegd om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in de zin van de Insurance Business Act 1998, gereguleerd door de Malta Financial Services Authority. KvK-nummer: C 36602 | Btw-registratienummer: MT1968-5634

Dit programma is momenteel niet beschikbaar in jouw land.
Neem echter contact op met DAN om te informeren naar deze mogelijkheid.